Aktualności

30.06.2017

Finał projektu „Z KULTURĄ o trudnych tematach. AUTYZM”

W dniu dzisiejszym tj. 30 czerwca dobiega końca realizacja innowacyjnego projektu z zakresu upowszechniania kultury, który nasza Fundacja miała ogromną przyjemność realizować dzięki wsparciu finansowemu Miasta Nowego Sącza.

Projekt pn. „Z KULTURĄ o trudnych tematach. AUTYZM” obejmował działania, których motywem przewodnim było upowszechnienie twórczości osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) oraz oddziaływanie na lepsze zrozumienie w środowisku lokalnym problematyki autyzmu i poprawa wizerunku społecznego osób dotkniętych tym skomplikowanym schorzeniem.

Powyższe założenie wynikało z realiów codziennego funkcjonowania naszych podopiecznych i postrzegania ich przez otoczenie głównie przez pryzmat niezrozumiałego dla innych zachowania. Realizując ten projekt podjęliśmy próbę odwrócenia tego trendu, dając szansę na zaprezentowanie się osób z autyzmem od strony talentów i możliwości indywidualnego rozwoju. Stąd też w projekcie projekcja filmów dokumentalnych „KOMUNIA” oraz „ŻYCIE ANIMOWANE” pozwalających na zapoznanie się z tematem autyzmu na przykładzie dwóch konkretnych osób i dostrzeżenie licznych trudności z jakimi na co dzień muszą się oni zmierzać.

Kolejnym działaniem projektowym były integracyjne warsztaty artystyczne/ teatralne realizowane od II połowy marca. Ich uczestnikami były dzieci i młodzież z autyzmem, ich rówieśnicy oraz rodzice – łącznie 30 osób. Zajęcia zrealizowane zostały we współpracy z Teatrem Nowym w Nowym Sączu oraz terapeutami, którzy dbali o dostosowanie zajęć do potrzeb ich wyjątkowych uczestników. Warsztaty odbywały się w ramach zajęć pozalekcyjnych, a pomieszczenia na ich realizację udostępnili Fundacji: Niepubliczne Domowe Przedszkole Integracyjne, Teatr Nowy w Nowym Sączu oraz MMC Brainville.

Finałem projektu i zarazem jego podsumowaniem było uroczyste wydarzenie – Gala podsumowująca z występem teatralnym uczestników warsztatów na scenie Teatru Nowego w Nowym Sączu w dniu 07 czerwca 2017 r. Występ ten – w scenach na motywach „Małego Księcia” – stanowił niezapomniane przeżycie dla naszych „małych aktorów” i ich rodziców. Jednocześnie wyrażamy przekonanie, że był on również inspiracją dla „publiczności” i wpływał na przemianę postrzegania społecznego osób z autyzmem.
KULTURA – jak pokazują nasze doświadczenia projektowe, stwarza możliwość pokonywania wielu barier i jest doskonałą płaszczyzną nabywania wspólnych doświadczeń oraz budowania relacji społecznych mimo różnic w postrzeganiu świata.

Zapraszamy do obejrzenia FotoGalerii z projektu:

WARSZTATY teatralne


GALA_Spektakl