Aktualności

5.12.2013

Finał projektu pn. „Prospołeczni – program wsparcia rozwoju umiejętności społecznych dzieci i młodzieży z autyzmem”

Realizacja działań przewidzianych projektem powoli dobiega końca.

Etap szkoleń dla rodziców i nauczycieli zakończył się już w całości – zrealizowano 10 godzin spotkań szkoleniowych dla rodziców oraz 20 godzin dla nauczycieli.

Ku końcowi zmierzają również zajęcia terapeutyczne przeprowadzane z dziećmi i młodzieżą z autyzmem, których łączny wymiar wynosi 181 godzin.

W najbliższy wtorek 10 grudnia przeprowadzone zostaną wspólne zajęcia dzieci i młodzieży z autyzmem uczestniczących w projekcie. Będzie to również okazja do podziękowania osobom z autyzmem (dzieciom i młodzieży) za wytrwałe uczestnictwo w zajęciach i nagrodzenie symbolicznymi dyplomami. Na spotkanie zapraszamy również szczególnie rodziców jako okazję do podejrzenia pracy swoich dzieci w grupie.

W piątek 13 grudnia 2013 r. planowane jest natomiast uroczyste spotkanie podsumowujące projekt z udziałem rodziców i gości bezpośrednio uczestniczących w projekcie.

Projekt realizowany w ramach współpracy z Fundacją PZU – konkurs dotacyjny pt. „Młodzi niepełnosprawni sprawni z PZU”

logo_pzu