Aktualności

27.03.2013

Europejski Tydzień Autyzmu

W maju 1996 r. Parlament Europejski ustanowił dla krajów Unii Europejskiej Kartę Praw Osób z Autyzmem, w której zawarto szereg „praw obywatelskich” mających na celu zapewnienie godnego życia tych osób. Wydarzenie to zapoczątkowało również obchody w pierwszym tygodniu grudnia Europejskiego Tygodnia Autyzmu, jako corocznego święta osób autystycznych i ich rodzin, mającego na celu rozbudowywanie świadomości oraz kształtowanie postaw społecznych względem osób dotkniętych tym zaburzeniem.

Trzeba nam wszystkim więcej wiedzieć o autyzmie – o tym że osób nim dotkniętych nie należy się bać, że to iż często zachowują się inaczej niż my zdrowi nie czyni z nich gorszych czy mniej wartościowych, że mimo ograniczeń które nakłada na nie choroba potrafią dzielnie walczyć i co dzień przezwyciężać towarzyszące im lęki. Słowo klucz: INTEGRACJA – poznanie, zrozumienie, empatia, by móc zobaczyć w niepełnosprawnym człowieka, by móc przełamywać istniejące w społeczeństwie stereotypy. Poprzez kontakt ze zdrowym otoczeniem osoby z autyzmem mają szansę na uczenie się nawiązywania kontaktów społecznych, obserwowania przeżyć i rozwijania potrzeby dzielenia się przeżyciami z innymi czy społecznej lub emocjonalnej wymiany.