Aktualności

18.04.2013

Dziękujemy za udział w Konferencji

Konferencja „Wiem więcej, rozumiem bardziej” zorganizowana przez nas  z okazji obchodów Światowego Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu już za nami i możemy śmiało stwierdzić, iż odniosła sukces. A to głównie dzięki dużemu zainteresowaniu ze strony wielu środowisk – rodziców dzieci z autyzmem, pracowników różnych instytucji i placówek, pedagogów oraz innych. Ogółem w Konferencji uczestniczyło przeszło 80 osób, zarówno z terenu powiatu Nowy Sącz oraz nowosądeckiego, a także  powiatów sąsiednich – gorlickiego i limanowskiego.

Wszystkim uczestnikom Konferencji pragniemy serdecznie podziękować za poświęcony czas i udział w tym wydarzeniu.

W sposób szczególny pragniemy podziękować Paniom prelegentkom – Zofii Szepczyńskiej, Małgorzacie Świerczek, Teresie Fecko, Halinie Chanieckiej i Panom prelegentom – Andrzejowi Wolskiemu i Janowi Reszkiewiczowi, za podzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami w tym trudnym temacie jakim są zaburzenia za spektrum autyzmu, a także Pani Ani Moszyckiej, która w tak sprawny i wdzięczny sposób poprowadziła konferencję.

Jednocześnie szczególne podziękowania składamy Panu Janowi Golonka Staroście Nowosądeckiemu, który objął Konferencję swoim honorowym patronatem oraz Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu, która objęła konferencję patronatem naukowym. Jesteśmy zaszczyceni i wdzięczni, tym bardziej, iż Powiat Nowosądecki udzielił nam również wsparcia finansowego na realizację tego wydarzenia, a Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa także wsparcia organizacyjnego. W tym miejscu pragnę również podziękować Panu Romanowi Sławeckiemu Kierownikowi Domu Akademickiego oraz kadrze Akademika, którzy służyli nam swoją pomocą i wsparciem organizacyjnym.

Dziękujemy  placówkom edukacyjnym: Zespołowi Przedszkoli w Nowym Sączu, Szkole Podstawowej nr 6 w Nowym Sączu, a także Zespołowi Szkół w Chełmcu, którzy również wspierali nas organizacyjnie, a w przypadku Przedszkola także merytorycznie.

Dziękujemy Wolontariuszom, którzy dbali o sprawne przeprowadzenie konferencji, poświęcili swój czas i z dużym zaangażowaniem włączyli się jej realizację.

Dziękujemy również mediom za zainteresowanie się tematem konferencji, a szczególnie Gazecie Krakowskiej, która objęła Konferencję swoim patronatem medialnym.

Dziękujemy pracownikom i uczestnikom Warsztatu Terapii Zajęciowej „MADA”, którzy pomagali nam w przygotowaniu oprawy Konferencji, czego przykładem są chociażby przekazane Państwu kotyliony.

konferencja 1 konferencja 2

konferencja 3 konferencja 4