Aktualności

16.09.2013

Działania w ramach projektu pn. „Prospołeczni – program wsparcia rozwoju umiejętności społecznych dzieci i młodzieży z autyzmem”

Wyjazd integracyjny

W poniedziałek 09 września 2013 r., zgodnie z założeniami realizowanego przez nas w ramach współpracy z Fundacją PZU  projektu pn. „Prospołeczni – program wsparcia rozwoju umiejętności społecznych dzieci i młodzieży z autyzmem”, grupa dzieci i młodzież z autyzmem objętych projektem wraz z rodzicami/ opiekunami oraz nauczycielami/ terapeutami uczestniczyła w wyjeździe integracyjnym do Regietowa. Miejscem docelowym wyjazdu była Stadnina Koni Huculskich „GŁADYSZÓW” w Regietowie, gdzie uczestnicy wycieczki mogli skorzystać z licznych atrakcji oferowanych przez Stadninę, w tym:

 • przejazd bryczkami,
 • grillowanie,
 • hipoterapia i jazda konna,
 • zwiedzanie stadniny,
 • plac zabaw,
 • obiad.

W programie wyjazdu znalazła się także realizacja gry terenowej przygotowanej przez Panią Iwonę Prokop (nauczycielkę i terapeutę z wieloletnim stażem pracy z osobami z autyzmem), w której obok dzieci uczestniczyli również ich rodzice – wspólnie ze swoimi dziećmi rozwiązujący kolejne zagadki i zadania przewidziane grą.

Całodniowy wyjazd, który upłynął jako aktywne i miłe spędzenie czasu, miał również za zadnie pozytywnie wpłynąć na wzajemne zrozumienie i relacje uczestników – co jak pokazują poczynione podczas wyjazdu obserwacje udało się osiągnąć, czego dowodem było aktywne włączanie się uczestników wyjazdu w  poszczególne działania.

Regietów_10  Regietów_21

Regietów_29  Regietów_1

 

Zajęcia terapeutyczne

Zgodnie z harmonogramem projektu od dzisiaj tj. 16 września rozpoczynamy realizację zajęć terapeutycznych z dziećmi i młodzieżą z autyzmem uczęszczających do Zespołu Przedszkoli w Nowym Sączu, Szkoły Podstawowej nr 6 w Nowym Sączu, Zespołu Szkół w Chełmcu oraz na Warsztaty Terapii Zajęciowej „MADA”.

W ramach projektu zrealizowanych zostanie 181 godzin zajęć terapeutycznych z dziećmi i młodzieżą uczestniczących w projekcie (27 osób – dzieci i młodzież), z czego:

 • 96 godzin to zajęcia kształtujące umiejętności prospołeczne,
 • 60 godzin – zajęcia wspierające rozwój społeczny,
 • 25 godzin – zajęcia logopedyczne.

Zajęcia rozwijające umiejętności prospołeczne odbywają się w mało licznych grupach, 2-4 osobowych i obejmują następujące zagadnienia:

 •  terapię komunikacji społecznej,
 • uczenie zachowań właściwych dla danych sytuacji społecznych,
 • rozwijanie rozumienia ludzi, siebie i sytuacji społecznych,
 • umiejętność współpracy.

Zajęcia wspierające rozwój społeczny pozwalają na generalizowanie umiejętności społecznych na nowe sytuacje. Zajęcia te obejmują:

 • bajkoterapię,
 • zajęcia muzyczne z elementami muzykoterapii,
 • zajęcia logopedyczne.

Zajęcia z bajkoterapii i muzyczne realizowane są w 4-8 osobowych grupach. W trakcie tych zajęć ich uczestnicy mogą wspólnie bawić się i uczyć – rozwijać takie umiejętności jak współpraca, rozpoczynanie i prowadzenie rozmowy, rozumienie sytuacji społecznych oraz zdobywać wiedzę na temat innych ludzi i siebie.

W przeciwieństwie do zajęć z bajkoterapii i muzycznych, zajęcia logopedyczne mają charakter indywidualny – w zależności od trudności napotykanych w tym względzie przez uczestników projektu.

 

Szkolenia

Obok zajęć terapeutycznych z dziećmi i młodzieżą z autyzmem w ramach projektu zrealizowane zostaną spotkania szkoleniowe dla rodziców oraz spotkania szkoleniowe dla nauczycieli. Celem tych spotkań jest umożliwienie rodzicom nabycia kompetencji w zakresie odpowiedniego wsparcia rozwoju swoich niepełnosprawnych dzieci, a nauczycielom – przedstawienie stosowanych metod terapeutycznych ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju społecznego oraz modeli postępowania z trudnymi zachowaniami i możliwości wspierania zachowań pożądanych. Szkolenia dla rodziców będą realizowane w październiku i listopadzie (11 i 25 października, 15, 22 i 29 listopada), natomiast szkolenia dla nauczycieli w miesiącu listopadzie (8, 9 i 23 listopada).

Spotkania szkoleniowe dla rodziców obejmują realizację 10 godzin szkolenia w podziale na cykl 5 dwugodzinnych spotkań. Tematyka szkolenia dla rodziców:

 1. Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne – warsztaty
 2. Alternatywne metody komunikacji
 3. Sposoby radzenia sobie ze stresem
 4. Jak moje dziecko rozumie świat? Rozwijanie umiejętności społecznych osób z autyzmem
 5. Autyzm i dieta. Dieta jako sposób wsparcia rozwoju osób z autyzmem

Spotkania szkoleniowe dla nauczycieli obejmują realizację 20 godzin szkolenia w podziale na cykl 4 spotkań. Tematyka szkolenia dla nauczycieli:

 1. Co to jest autyzm i jakie są jego przyczyny? Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu
 2. Problemy sensoryczne osób z autyzmem
 3. Wpływ zaburzeń autystycznych na funkcjonowanie w domu i szkole.
 4. Tworzenie środowiska przyjaznego dla osób z autyzmem
 5. Włączenie dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu do grupy rówieśniczej
 6. Wspieranie procesu komunikacji dzieci z autyzmem
 7. Przegląd metod pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem. Doświadczenia własne z pracy z osobami z autyzmem
 8. Modele postępowania z zachowaniami trudnymi i możliwości wspierania zachowań pożądanych

 

O projekcie również tutaj