Aktualności

28.03.2013

Dom dla dorosłych osób z autyzmem – informacja dla rodziców i opiekunów

Szanowni Państwo!

W związku z planowaną budową ośrodka pobytu stałego dla dorosłych osób z autyzmem Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA” informuje rodziców i opiekunów dorosłych autystyków o możliwości umieszczenia w tym ośrodku swoich dorosłych dzieci.

Koncepcja ośrodka zakłada wybudowanie budynku mieszkalno-warsztatowego dla 21 osób, wybudowanie budynku gospodarczego oraz ogólne zagospodarowanie terenu.

Miejscem realizacji projektu jest miejscowość Rytro (ok. 15 km od Nowego Sącza), gdzie Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA” od 2006 roku dysponuje działką o powierzchni 2,15 ha, a Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rytro jasno stanowi o przeznaczeniu działki jako terenie usług publicznych związanych z pomocą społeczną: „1. Przeznaczenie podstawowe terenu – ośrodek opiekuńczo-wychowawczy dla osób autystycznych z funkcjami towarzyszącymi (…)” .

Koncepcja architektoniczna oraz funkcjonalno-przestrzenna ośrodka WIOSKA ŻYCIA została już przygotowana, dlatego kolejnym krokiem będzie opracowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych zgód budowlanych i w efekcie rozpoczęcie budowy, które datujemy na 2013 rok.

Z uwagi na wysoki koszt realizacji projektu Fundacja MADA poszukuje różnych możliwości finalizacji tego przedsięwzięcia. Jednym z pomysłów jest możliwość partycypacji w kosztach budowy przez rodziców dziecka mającego zamieszkać w ośrodku, przy czym sposób uczestnictwa dostosowany byłby do możliwości poszczególnych osób. Fundacja MADA jest otwarta na wszelkie sugestie oraz propozycje w tym zakresie i jednocześnie zapewnia, że każdy przypadek będzie indywidualnie rozpatrywany.

Zachęcamy do nawiązania współpracy przy realizacji tego niewątpliwie trudnego, ale jakże niezbędnego przedsięwzięcia.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z wykorzystanie poniższych nośników:

e-mail: fundacja@mada.org.pl

tel.(biuro Fundacji): (18) 449-05-10

tel. kom. (Prezes Fundacji Bożena Fryc): 609 809 803