Aktualności

30.10.2021

AuTYzm.Poznaj, Zrozum, Pomagaj!

Społeczności lokalne to naturalne otoczenie osób z autyzmem i to one w znacznym stopniu decydują o możliwościach uczestnictwa w różnych wymiarach życia społecznego osób z autyzmem – poprzez swoją aprobatę bądź dezaprobatę dla „inności” wynikającej z tego schorzenia.

AuTYzm. Poznaj, Zrozum, Pomagaj! to realizowana przez naszą Fundację w okresie od 01 listopada do 31 grudnia 2021 r. akcja społeczna, której nośnikiem jest autobus miejski – jego zewnętrzna powierzchnia. Zaproponowany przez nas przekaz stanowi jedną z form i możliwości zwrócenia uwagi naszych lokalnych społeczności na zjawisko autyzmu, jednego z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata.

 

To także wydarzenie wpisujące się w obchody Europejskiego Tygodnia Autyzmu, przypadającego corocznie na pierwszy tydzień grudnia.

Zaproponowana przez nas aktywność stanowi odpowiedź na występujące w naszym regionie potrzeby związane z dążeniem do poprawy jakości życia mieszkańców, poprzez pełniejsze zaspakajanie potrzeb społecznych, a także do przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego i dyskryminacji osób z autyzmem zagrożonych społeczną nieakceptacją.

Realizacja tego zadania jest uzupełnieniem dla podejmowanych przez naszą Fundację działań związanych ze wsparciem osób z autyzmem i ich rodzin  – zgodnie z jednym z podstawowych faktów dotyczących autyzmu: „Osobom z autyzmem można pomóc”. Nie ma lekarstwa, które leczy autyzm, ale w przypadku osoby z autyzmem najważniejszym „narzędziem terapeutycznym”  jest drugi człowiek – jego życzliwość i zrozumienie.

Zadanie zrealizowano w ramach konkursu „ZDROWE SĄDECKIE” przy wsparciu finansowym Powiatu Nowosądeckiego.