Aktualności

12.11.2021

Ankiety badawcze – informacja, prośba o wypełnienie

Uniwersytet Cambridge, w ramach badań AIMS-2-TRIALS, przeprowadza ankiety adresowane do osób w spektrum autyzmu i osób sprawujących nad nimi opiekę tj.:
a) Osób w spektrum autyzmu w wieku 16 lat i starszych
b) Opiekunów lub członków rodzin osób w spektrum autyzmu, które nie mogą samodzielnie wypełnić ankiety
c) Osób pracujących w obszarze autyzmu.

Ankiety są w języku polskim i dotyczą dwóch tematów:
1) Ankieta dotycząca dostępu do świadczeń związanych z autyzmem (ACCESS-EU) – ok. 20 min.
Link: https://cambridge.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6kZxSiZCOVENSfz

2) Arkusz informacyjny: „10 obszarów wymagających zmiany” – ok. 10 min.
Link: https://cambridge.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_0fxjRS7DTBpUIo5 

Ogromna prośba o wypełnienie ww. ankiet.

Szczegółowe informacje dot. realizowanego badania znajdują się pod załączonymi linkami.