Aktualności

30.03.2020

2 kwietnia to Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Za kilka dni – 2 kwietnia, już po raz 13-ty obchodzić będziemy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

Warto o tym pamiętać, mimo niezwykle trudnej sytuacji epidemii COVID-19, z którą aktualnie mierzy się cały świat.

2 kwietnia – Zauważ Autyzm
Gorąco zachęcamy, aby w tym dniu – w dostępny dla siebie sposób, wyrazić swoją empatię wobec środowiska osób z autyzmem, jednocześnie nie wychodząc z domu.

  • życzliwość za pośrednictwem mediów społecznościowych,
  • obejrzenie filmu o tematyce autyzmu np. „Komunia” (2016), „Życie animowane” (2016), „Adam” (2009) itp.

Rezolucja ONZ – „2 kwietnia”
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu został ustanowiony w 2007 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ (rezolucja z 18.12.2007 r., publikacja 21.01.2008 r.), by zwrócić uwagę na dyskryminację i izolację ludzi dotkniętych autyzmem i ich najbliższych.

Podstawowe założenia z zakresu wsparcia osób z autyzmem:

  • zwiększenie potencjału zaspokajania szczególnych potrzeb,
  • umożliwienie rozwijania indywidualnych talentów,
  • poprawa dostępu do usług opiekuńczych i pomocowych.

Niepokojąca częstotliwość występowania
Autyzm jest jednym z bardziej skomplikowanych schorzeń – szczególnie, że w wielu obszarach nadal stanowi tajemnicę, a obawy z nim związane dodatkowo potęguje wzrastająca skala jego występowania.

Wskaźniki ogólnoświatowe występowalności autyzmu wynoszą średnio od 3 do 6 dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) na 1000 urodzonych.

Przyjmując dla Polski wskaźnik występowalności 1/166 (6 dzieci z ASD na 1000 urodzonych) i przeciętną liczbę urodzeń w Polsce wynoszącą ok. 380 tys. dzieci rocznie wynika, że każdego roku w Polsce przybywa ok. 2280 dzieci z ASD.

Autyzm jest doświadczeniem całej rodziny
Wraz ze wzrostem liczby dzieci z autyzmem zwiększa się też liczba osób, którym autyzm „towarzyszy”. Mamy tutaj na myśli rodziców, rodzeństwo, dziadków, a także kolegów czy sąsiadów – czyli niezwykle ważne otoczenie osób z autyzmem.