Wioska życia

Ośrodek pobytu stałego dla osób z autyzmem,

więcej informacji już wkrótce.