Projekt WIOSKA ŻYCIA – ośrodek pobytu stałego dla dorosłych z autyzmem

Projekt „WIOSKA ŻYCIA” zakłada utworzenie ośrodka pobytu stałego dla dorosłych z autyzmem, który zapewni nie tylko 24 godzinną, fachową opiekę, ale jednocześnie będzie dla swoich mieszkańców nowym domem – miejscem, gdzie będą mogli żyć i pracować zgodnie ze swymi potrzebami oraz możliwościami.

Potrzeba powstania tego typu ośrodka podyktowana jest faktem, iż obecnie w Polsce udział osób z autyzmem w życiu społecznym ogranicza się jedynie do okresu szkolnej edukacji – osoby autystyczne mogą pobierać naukę i uczestniczyć w Warsztatach Terapii Zajęciowej jedynie do określonego wieku. Później są one niestety pozostawiane same sobie, a cały ciężar prowadzenia terapii i opieki nad nimi w życiu dorosłym spada na najbliższą rodzinę. Jednak wiele rodzin boryka się z brakiem miejsca i potrzebnych pomocy do tego typu zajęć, a trudności z dojazdem – nie tyle techniczne co związane ze sposobem bycia osoby autystycznej, oraz te natury finansowej powodują, iż rodzice często rezygnują z dalszego prowadzenia zajęć terapeutycznych. Przerwanie ciągłości rehabilitacji powoduje zaprzepaszczenie efektów wieloletniej terapii, a w rezultacie regres rozwojowy. Taki obrót spraw powoduje, iż osoba z autyzmem podlega wykluczeniu społecznemu – a jej niepełnosprawność trudnym do udźwignięcia ciężarem dla rodziny.

Miejscem realizacji projektu jest miejscowość Rytro (ok. 15 km od Nowego Sącza), gdzie Fundacja „MADA” od 2006 roku dysponuje działką o powierzchni 2,15 ha, a Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rytro jasno stanowi o przeznaczeniu działki jako terenie usług publicznych związanych z pomocą społeczną: „1. Przeznaczenie podstawowe terenu – ośrodek opiekuńczo-wychowawczy dla osób autystycznych z funkcjami towarzyszącymi (…)”.

Koncepcja architektoniczna oraz funkcjonalno-przestrzenna ośrodka „WIOSKA ŻYCIA” została skrupulatnie przygotowana, a jej założenia poparto wizytami studyjnymi w dwóch budujących się ośrodkach tego typu, tj. w Więckowicach (Fundacja Wspólnota Nadziei) oraz Wilczej Górze (Fundacja SYNAPSIS). Zakłada ona:

(1) wybudowanie budynku mieszkalno-warsztatowego dla 21 osób;
(2) wybudowanie budynku gospodarczego;
(3) zagospodarowanie przestrzenne terenu.

BUDYNEK MIESZKALNO-WARSZTATOWY

Budynek mieszkalno-warsztatowy będzie budynkiem piętrowym składającym się z 2 modułów mieszkalnych oraz części wspólnej – tzw. łącznika. Moduły mieszkalne stanowić będą część prywatną kompleksu, do której dostęp będą mieli wyłącznie mieszkańcy i personel ośrodka. Moduł łącznikowy (pomiędzy mieszkalnymi) stanowić będzie część wspólną, na którą składać się będą m.in.:

 • pomieszczenia rehabilitacyjne (siłownia, pomieszczenie ze sprzętem rehabilitacyjnym, sauna, jacuzzi),
 • pokój wyciszeń – wykorzystywany zarówno do badań lekarskich, jak i w przypadku ewentualnych sytuacji kryzysowych, jako miejsce gdzie będzie można uspokoić osobę autystyczną nie przeszkadzając jednocześnie pozostałym mieszkańcom,
 • pralnia i pomieszczenia gospodarcze,
 • 2 warsztaty – pracownia komputerowa i plastyczna,
 • kuchnia wraz z zapleczem – kuchnia wykorzystywana będzie nie tylko
  do przygotowywania posiłków, ale również jako pracownia gospodarstwa domowego w celu prowadzenia terapii z mieszkańcami,
 • jadalnia,
 • świetlica, kącik wypoczynkowy (TV, internet) – pełnić będą funkcje miejsca wspólnych spotkań, rekreacyjne oraz wypoczynkowe.

 

BUDYNEK GOSPODARCZY

W celu zapewnienia w budynku mieszkalnym atmosfery domu konieczne jest wybudowanie osobnego budynku, który mieścił będzie pracownię stolarsko-techniczną oraz który będzie pełnił funkcje gospodarcze. Budynek ten stanowić będzie również zaplecze dla pracowni sadowniczo-ogrodniczej i hodowli małych zwierząt.

W poszczególnych pracowniach tj.:

 • komputerowej,
 • plastycznej,
 • stolarsko-technicznej,
 • sadowniczo-ogrodniczej,
 • hodowli małych zwierząt

prowadzona będzie terapia z osobami autystycznymi, stanowiąc jeden z podstawowych sposobów rehabilitacji i spędzania przez nich czasu podczas dnia.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Bardzo istotne uzupełnienie funkcji spełnianych przez w/w budynki stanowić będzie teren wokół nich – ze względów bezpieczeństwa w całości ogrodzony.

Zagospodarowanie ternu obejmować będzie:

 • miejsce na grilla, wielofunkcyjne boisko do wspólnego spędzania czasu pod kątem rekreacji i wypoczynku, ławki i miejsce spacerowe,
 • ogród – obejmujący zarówno część ozdobną (kwiaty i krzewy), jaki i część gospodarską. Ogród będzie istotną częścią pracowni sadowniczo–ogrodniczej.
 • sad – obejmujący drzewa i krzewy owocowe. Podobnie jak ogród będzie stanowił część pracowni sadowniczo-ogrodniczej. Ponadto owoce i warzywa uzyskiwane z ogrodu i sadu będą wykorzystywane na bieżąco w kuchni oraz do przygotowywania przetworów,
 • teren przeznaczony do hodowli małych zwierząt (drób, króliki) – będzie to teren ogrodzony, z osobnym wejściem i odpowiednim wyposażeniem – stanowić on będzie część pracowni hodowli małych zwierząt,
 • parking dla samochodów.
Wioska Życia